Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

ul. Szpitalna 13

49-200 Grodków 

tel./fax 077 415 33 45

tel. 077 415 46 44

tel. 077 417 70 11

e-mail: ops@ops.grodkow.pl

skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP