Aktualności

Liczba odsłon: 521728

Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków”

17.06 

Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków”

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

UWAGA!!! Obecnie rekrutujemy uczestników chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach. Terminy i miejsca szkoleń będą ustalane w zależności od liczby chętnych i dostosowywane do pasujących wszystkim terminów.

Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego w Grodkowie w zakładce E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318 lub mailowo pod adresem: fundusze@grodkow.pl . Osoba koordynująca: Anna Zając.

Strona 1 z 8