Aktualności

Liczba odsłon: 685023

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”

Harmonogram szkoleń na wrzesień

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Grodków, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na szkolenia we wrześniu:

Lp.

Nazwa szkolenia (moduł)

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

1.

Moje finanse i transakcje w sieci

10.09-12.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

2.

Rolnik w sieci

10.09-12.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

3.

Rodzic w Internecie

16.09-18.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

4.

Mój biznes w sieci

16.09-18.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

5.

Tworzę własną stronę internetową (blog)

25.09-27.09

godz. 09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

6.

Moje finanse i transakcje w sieci

25.09-27.09

godz. 14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych.

Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy catering.

Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie i BIP (zakładka E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków).

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318 lub mailowo pod adresem: fundusze@grodkow.pl . Osoba koordynująca: Anna Zając.

Strona 1 z 8