O OPS

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

ul. Szpitalna 13

49-200 Grodków 

tel./fax 077 415 33 45

tel. 077 415 46 44

tel. 077 417 70 11

e-mail:  ops@ops.grodkow.pl
skrytka EPUAP: /ops-grodkow/Skład_ESP

                  godziny otwarcia :

                           poniedziałek       7.30-15.30

                           wtorek- piątek       7.00-15.00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Bieniek  tel. 77 415 46 44 

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

Agnieszka Pelc  tel. 77 415 46 44 wew. 15

 

Dział Pomocy Środowiskowej

 Zofia Zakrawacz            tel. 77 415 46 44 wew. 14

 Monik Gołek                  tel. 77 415 46 44 wew. 14

 Kornelia Skalska          tel. 77 415 46 44 wew. 22

  Ewa  Rutowicz             tel. 77415 46 44 wew.12

 Krystyna Grzeszczuk   tel. 77 415 46 44 wew. 16
 
 Joanna Zych-Kos         tel. 77 415 46 44  wew.16  

 

Asystent rodziny

Monika Korzeniewska

Natalia Pszon

tel. 77 415 46 44 wew. 22

 

Psycholog

Natalia Pszon  tel. 77 415 46 44 wew. 23

 

Sekcja Świadczeń

Alina Stępień

Krzysztof Kuźmiński

tel. 77 415 33 45 wew. 18

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Monika Martuszewska

Wioleta Mierniczek

Magdalena Bugajska

tel. 77 417 70 11

 

Dodatki mieszkaniowe

Beata Ostrowska tel. 77 415 46 44 wew. 21

 

Kadry/ Kasa

Elżbieta Walczak

tel. 77 415 33 45 wew. 17

 

Księgowość

Beata Kołodyńska

tel. 77 415 33 45 wew. 20

Justyna Ryś

Barbara Martyna

tel. 77 415 33 45 wew. 24

Inspektor danych osobowych

mgr.inż.Katarzyna Żuchaj

tel. 77 415 46 44

e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl

Strona z