OPS Grodków

e-mail: bok@pro3w.pl
www: ops.grodkow.pl
Data wydruku: 2019-11-22 11:02:47

Aktualności

Informacja dotycząca projektów, które są skierowane do osób niepełnosprawnych ruchowo realizowanych przez Fundację Świetlik

świetlik 

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060

Telefon: 22 308 13 22
 
Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.
 • W tym celu realizujemy programy:
 • Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
 • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
 • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
 • Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansujemy.
Jak działamy?
Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji oraz przekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.
Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.
Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.
 • Kryteria przyznawania pomocy:
 • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Bliższych informacji można szukać:
Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących